Туристичка фабрика

ФАБРИЧНА ТУРА

Квалитетот прво е целта на нашата компанија, компанијата основа професионален оддел за контрола на квалитетот, опремен со меѓународна напредна опрема за мерење на тестирање, строг процес на тестирање, од набавка на суровина до складиште на готов производ; различните процеси се строго контролирани, за да се осигури дека произведените производи се супериорни. Во исто време, производството и работењето на компанијата воведе меѓународно напредно управување со информации ERP и ја донесе Интеграцијата на сертификација на системот за управување со информационизација и индустријализација

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0