Машина за профилирање на камења

Автоматска машина за профилирање

Оваа машина автоматски го следи моделот на крива (права) линија низ сондата за оптички влакна, автоматски профилирајќи преку дијамантски кружни пили за сечење камен со крива (права) линија и занаетчиски производи, користи инвертер за контрола на хранење лево-десно, ја прилагодува брзината според камениот другар ...

Професионален технички инженер посветен да ве води

Според вашите вистински потреби, изберете ги најразумните целокупни процедури за дизајнирање и планирање